Informatie

9 November 2020

Wat zijn ATEX ventilatoren?

ATEX Ventilatoren

ATEX komt voort uit de Franse term ATmosphère EXplosives en het wordt als term gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Wanneer een ruimte wordt geclassificeerd volgens ATEX betekent dit dat er een risico op ontsteking bestaat tussen ontvlambaar gas, stof, poeder, of verdampingsgassen van vloeistoffen en de lucht waarbij explosies kunnen ontstaan.

ATEX ventilatoren worden ingezet in ruimtes met explosiegevaar. Alle ATEX ventilatoren van Slingerland Ventilatoren worden uitgevoerd volgens de laatste ATEX richtlijnen. Dit betekent dat onze ventilatoren voorzien zijn van een ATEX motor, vonkvrije uitvoering, as-afdichting en een ATEX certificering inclusief ATEX-plaatje. Neem zeker eens een kijkje in ons assortiment

ATEX richtlijnen

Vanaf de zomer van 2003 moeten alle organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat onderhevig zijn aan de richtlijn 2014/34/EU en de richtlijn 1999/92/EU. In de volksmond bekend als ATEX 114 en ATEX 153. Dit heeft met name gevolgen voor de fabrikanten van explosiegevoelige apparatuur en beveiligingssystemen.
 
ATEX 114 wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten en ATEX 153 wordt toegepast op de omgeving, procedures en instructies van medewerkers. Deze richtlijnen moeten de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar waarborgen.

ATEX driehoek

De zogenoemde ATEX driehoek wordt in de volksmond ook wel de Explosie driehoek of gevarendriehoek genoemd. Deze driehoek bestaat uit drie voorwaarden waaraan een explosieve atmosfeer moet voldoen om tot ontploffing te worden gebracht:

  • Zuurstof (lucht)
  • Brandstof (gas of stofmengsel)
  • Ontstekingsbron (bijvoorbeeld een vonk)

Een explosie wordt voorkomen door een of meerdere voorwaarden te beveiligen. Dikwijls worden in eerste instantie explosiegevaarlijke stoffen, gasmengsels of zuurstof verwijdert uit de lucht. Vervolgens worden de ontstekingsbronnen onschadelijk gemaakt. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld te werken met vonkvrij gereedschap.

Zone indeling

Voordat er maatregelen getroffen kunnen worden om ontstekingsbronnen te vermijden moeten de explosiegevaarlijke gebieden ingedeeld worden in zones naar duur en frequentie van de stoffen of gassen. Zone 0, 1 en 2 hebben betrekking op de gevaarlijke gassen die in een gebied aanwezig zijn. Zone 20, 21 en 22 hebben op hun beurt betrekking op de aanwezige schadelijke stoffen. 

ATEX Ventilatoren zone indeling

Het verschil tussen ATEX en IECEx

Ventilatoren die explosieveilig zijn kunnen nog wel eens op een verschillende manier worden omschreven. Maar in de meeste gevallen herkent u een explosie-gevaarlijke ventilator aan de ATEX markering. Desalniettemin kan het ook voorkomen dat deze ventilatoren worden gekenmerkt aan de hand van de IECEx term. IECEx is een internationale organisatie onder leiding van de IEC (International Electrical Committee). Deze organisatie verlangt de realisatie van een internationale standaardisatie op het gebied van explosieveiligheid. Maar op dit moment zijn er slechts enkele landen die deze norm van de IEC hebben geaccepteerd, namelijk Australië en Nieuw-Zeeland. Op dit moment is een internationalisering van de IECEx-norm dus nog niet aan de orde. In de meeste gevallen laten landen het niet toe om EX-producten met enkel een IECEx-certificering te importeren.

Het grote verschil tussen ATEX en IECEx is dat Europa het verplicht heeft om explosieveilige ventilatoren te voorzien van een ATEX-certificering. IECEx is in geen enkel land of continent verplicht buiten Australië en Nieuw-Zeeland. Voor de rest komen beide certificeringen in grote lijnen overeen.

ATEX logo
ATEX logo 2
ATEX logo 3

Het ATEX-logo komt in verschillende varianten voor, maar het zwart-witte logo is de officiële versie

Zorg voor een veilige werkruimte voor uw personeel

Een gezonde en veilige werkomgeving is essentieel om optimale werkprestaties te leveren. Met de ATEX ventilatoren van Slingerland Techniek bent u verzekerd dat uw personeel brandveilig te werk kan gaan! Wenst u graag meer informatie over de brandveiligheid van uw ruimtes? Neem dan vandaag nog contact met ons! Neem dan vandaag nog contact met ons op!
 
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws en acties.
Bij inschrijving ontvangt u direct een welkomstaanbieding!