Informatie

Nieuwe Europese voorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars omtrent efficiëntie.

Wetgeving

De Commissie van de Europese Unie (EU) schat dat er in de hele gemeenschap 85 miljoen grote elektrische motoren in bedrijf zijn, die ongeveer 65-70% van alle energie die in de industrie wordt gebruikt, verbruiken. Sinds 2009 werkt de commissie aan het verminderen van het energieverbruik door middel van wetgeving die de eisen inzake ecologisch ontwerp voor alle energie gerelateerde producten regelt. De volgende fase van de richtlijn wordt geïmplementeerd in juli 2021, waardoor het toepassingsgebied van de regelgeving wordt uitgebreid tot een breder scala aan elektromotoren.

Er wordt geschat dat de voorgeschreven veranderingen het potentieel hebben om in 2030 naar schatting 10 TWh aan energiebesparing te leveren, waardoor de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk wordt verminderd.

Wat is er nieuw?

De nieuwe Europese voorschriften zullen motoren omvatten zoals 60 Hz-motoren, remmotoren met externe remmen en motoren die zijn ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. De opname van frequentieregelaars (VSD) valt binnen de scope van de (EU) 2019/1781-wetgeving, die ontworpen zijn voor een nominale spanning boven 100V en tot en met 1000 V AC.

Elektrische motoren

Geldig tot 30 juni 2021 

Geldt voor inductiemotoren (enkele snelheid, 3-fase 50 Hz of 50/60 Hz, kooianker- inductiemotor voor continu gebruik). Grote vrijstellingen Ex-motoren en onderwatermotoren.

Nieuwe Europese efficiëntievoorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars grafiek

Vanaf 1 juli 2021 (stap 1)

Dit omvat 60 Hz-motoren, remmotoren met externe rem, motoren Ex tb, Ex ec, Ex db, Ex dc en Ex db eb geclassificeerd voor bedrijfsklasse : S3 ≥ 80%, S6 ≥ 80% en ook TEAO- motoren. Motoren voor gebruik met VSD moeten aan dezelfde regels voldoen voor DOL-motoren. Belangrijke uitzonderingen: hoogspanningsmotoren, mijnbouwmotoren en verhoogde veiligheidsmotoren (Ex eb)

Nieuwe Europese efficiëntievoorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars grafiek

Vanaf 1 juli 2023 (Stap 2)

Het wordt verplicht om IE4 voor 3-fase enkeltoerige motoren tussen 75 – 200 kW te gebruiken. De dekking wordt ook uitgebreid tot Ex eb-motoren en enkelfasige motoren, die een minimale IE2-efficiëntieclassificatie moeten hebben.

Nieuwe Europese efficiëntievoorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars grafieken

Nieuwe verordeningen

Nieuwe Europese efficiëntievoorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars tabel
Nieuwe Europese efficiëntievoorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars tabel

Vanaf 1 juli 2021

vallen frequentieregelaars onder de EU-regelgeving. In eerste instantie zal de regeling betrekking hebben op driefasige standaard VSD van 0,12 kW ≤ Pn ≤ 1000 kW VSD’s met een nominale spanning van meer dan 100 V en tot en met 1000 V vallen onder het toepassingsgebied. VSD die gespecificeerd zijn voor gebruik met motoren in dit vermogensbereik, mogen de maximale vermogensverliezen die overeenkomen met het IE2-efficiëntieniveau niet overschrijden.

Nieuwe Europese efficiëntievoorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars grafiek

Belangrijke uitzonderingen:

  1. In een product geïntegreerde VSDs waarvan de energieprestatie niet onafhankelijk van het product kan worden getest .
  2. Regeneratieve aandrijvingen.
  3. Meerdere aandrijvingen met AC-uitgang.

Limietdata voor het voldoen aan de nieuwe regelgeving voor motoren en VSDs De data in de regelgeving zijn geldig voor

  • Nieuwe motoren/VSD’s die voor het eerst op de markt worden gebracht.
  • Vervangingsmotoren, ter vervanging van identieke motoren die zijn geïntegreerd in producten die tot 1 juli 2022 in de handel zijn gebracht en speciaal voor dit doel op de markt zijn gebracht, hoeven niet te voldoen aan de eisen van de nieuwe regelgeving en mogen worden geleverd volgens (EG) 640/2009 tot 1 juli 2029.

Nieuwe Verordening (EU) 2019/1781 voor VSD

Nieuwe Europese efficiëntievoorschriften voor laagspannings-elektromotoren en frequentieregelaars.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws en acties.
Bij inschrijving ontvangt u direct een welkomstaanbieding!