Informatie

Inzicht in ventilatorwerking en snelheidsregeling met frequentieregelaars

Bij de werking van een ventilator spelen enkele fundamentele mechanische wetten een rol. Maar wat gebeurt er als u de snelheid verandert door deze terug te regelen met een frequentieregelaar? Als u dit proces begrijpt, kunt u uw ventilator beter beheren en zijn prestaties optimaliseren.

Wanneer de snelheid van de ventilator verandert d.m.v. snelheidsregeling met frequentieregelaars, verandert ook het luchtvolume. Dit beïnvloedt ook de druk (∆ PStat) die de ventilator aankan, die recht evenredig is met het luchtvolume. Dit betekent dat de druk kwadratisch toeneemt of afneemt met de snelheid.

Bovendien verandert het opgenomen vermogen van de ventilator in het 3ᵉ afgegeven vermogen naarmate de snelheid verandert. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor het energieverbruik en de efficiëntie.

Door het effect van snelheidsregeling op de werking van de ventilator te begrijpen, kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen over hoe u uw systeem kunt optimaliseren voor betere prestaties en kostenbesparingen.

Voorbeeldoefeningen voor snelheidsregeling met frequentieregelaars

Voorbeeld 1: Stel dat we een ventilator hebben met een capaciteit van 10.000 m³/uur bij 60 Hz en een opgenomen vermogen van 3 kW. We willen de capaciteit verhogen naar 12.000 m³/uur. Wat moet de nieuwe frequentie zijn?

Oplossing:

(Hz2 / Hz1) x Q1 = Q2

(Hz2 / 60) x 10.000 = 12.000

Hz2 = (12.000 / 10.000) x 60 = 72 Hz

Antwoord: De nieuwe frequentie moet 72 Hz zijn.

Voorbeeld 2: Stel dat we een ventilator hebben met een druk van 300 Pa bij 50 Hz en een opgenomen vermogen van 1 kW. We willen de druk verlagen naar 150 Pa. Wat moet de nieuwe frequentie zijn?

Oplossing:

(Hz2 / Hz1) ² x Pa1 = Pa2

(Hz2 / 50) ² x 300 = 150

Hz2 = √[(150 / 300) x 50²] = 35,4 Hz (afgerond op 1 decimaal)

Antwoord: De nieuwe frequentie moet ongeveer 35,4 Hz zijn.

Voorbeeld 3: Stel dat we een ventilator hebben met een toerental van 1200 opm en een capaciteit van 8000 m³/uur bij 60 Hz. We willen het toerental verhogen naar 1500 opm. Wat moet de nieuwe frequentie zijn?

Oplossing:

(Hz2 / Hz1) x n1 = n2

(Hz2 / 60) x 1200 = 1500

Hz2 = (1500 / 1200) x 60 = 75 Hz

Antwoord: De nieuwe frequentie moet 75 Hz zijn.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws en acties.
Bij inschrijving ontvangt u direct een welkomstaanbieding!